Nuevamente la ciudad de hoy a estudio.


"HABITARES é un proceso continuado de observación e investigación sobre a cidade contemporánea dirixido por Luciano G. Alfaya e Patricia Muñiz, dispoñible en www.habitares.eu.
O proxecto, que conta ademais co apoio da Dirección Xeral de Urbanismo e a participación do Colectivo Ergosfera e varios arquitectos, enxeñeiros, xeógrafos e fotógrafos de Galicia e do norte de Portugal, describe as pegadas dos cidadáns no urbano, tomando como base dez cidades do noroeste peninsular."Memoria.
Estación marítima de Vigo. Inauguración de la exposición jueves 5 de febrero a las 20:00h.

No hay comentarios: